Internationale arbeidsovereenkomsten

29 maart 2022

Stel, als Maastrichtse ondernemer wil je een werknemer met de Italiaanse nationaliteit in dienst nemen. De bedoeling is dat deze werknemer 2 dagen in de maand in Maastricht gaat werken en de overige dagen vanuit Rome. Kun je deze werknemer een Nederlands arbeidscontract aanbieden?
Over een arbeidsverhouding met internationale aspecten dient goed te worden nagedacht en het is aan te raden dit vooraf goed met een specialist (fiscaal en juridisch) te bespreken. Er kunnen namelijk verschillende belasting- en sociale zekerheidsstelsels van toepassing zijn. Minstens zo belangrijk, is het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.
Internationale regels bepalen dat indien partijen een rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst hebben gemaakt, het recht naar keuze dient te worden gevolgd. Indien partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt dan geldt het recht van het land waar of van waaruit de werknemer zijn arbeid gewoonlijk verricht. Als dit gewoonlijk werkland niet kan worden aangewezen, geldt het recht van het land waar de ondernemer is gevestigd. Een uitzondering is mogelijk als aannemelijk kan worden gemaakt dat uit “het geheel der omstandigheden” blijkt dat de arbeidsovereenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land.
Hoewel je op bovenstaande casus het Nederlands recht van toepassing kunt verklaren (door middel van een rechtskeuze in het arbeidscontract) kan deze keuze er niet toe leiden dat de werknemer de dwingendrechtelijke bescherming verliest die hij zou hebben gehad zonder rechtskeuze. Je kunt dan te maken krijgen met het recht van twee verschillende landen welke van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. Dit kan voor complicaties zorgen.
Ben jij van plan een werknemer uit een ander land in dienst te nemen of heb je dit al gedaan en wil je dit juridisch en fiscaal laten checken? Neem dan contact met ons op en voorkom problemen achteraf!