Is een akkoord per mail of WhatsApp van werknemer voldoende voor overeenstemming van een beëindigingsovereenkomst?

7 maart 2023

Over deze vraag heeft de rechter zich gebogen in een zaak van 29 november 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:4903). Op initiatief van werkgever is een beëindigingsovereenkomst aangeboden aan werknemer welke uiteindelijk nooit door werknemer is ondertekend. Wel heeft de werknemer zowel via mail als via Whatsapp laten weten dat hij akkoord is met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst door middel van de aangeboden beëindigingsovereenkomst. Werkgever stelt zich op het standpunt dat het arbeidscontract rechtsgeldig tot een einde is gekomen.

Schriftelijkheidsvereiste

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is alleen geldig wanneer dit schriftelijk is vastgelegd. Maar wat is nu schriftelijk? De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat voor het rechtsgeldig tot stand komen van een beëindigingsovereenkomst niet altijd een handtekening is vereist, maar dat onder bepaalde omstandigheden ook kan worden volstaan met een schriftelijk akkoord per mail of Whatsapp-bericht. Er moet dan wel duidelijk uit dit bericht blijken dat werknemer akkoord is met de voorwaarden van de beëindigingsovereenkomst.

Bedenktermijn

Een werknemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen wanneer sprake is van beëindiging van het dienstverband door middel van een beëindigingsovereenkomst. In deze situatie trok de werknemer zijn akkoord pas in na een periode van twee maanden. Een beroep op de bedenktermijn in deze casus kon dus niet meer plaatsvinden.

Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat een handtekening van werknemer onder een beëindigingsovereenkomst niet altijd vereist is. In sommige gevallen kan worden volstaan met een akkoord per mail of per Whatsapp maar dan moet wel hieruit blijken dat werknemer akkoord is met de bepalingen van de beëindigingsovereenkomst. Het ontbreken van de handtekening hoeft er dus niet voor te zorgen dat de beëindigingsovereenkomst niet tussen partijen is overeengekomen.

Deze blog is geschreven door Roan Cox. Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan contact met ons op via danique.hendrikx@consilio-maastricht.nl, we vertellen je hier graag meer over.