Is een transitievergoeding verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden?

14 augustus 2023

Tussen werkgever en werknemer is een verschil van inzicht ontstaan over de uit te voeren werkzaamheden en werkgever en werknemer zijn tot de conclusie gekomen dat een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk is. Partijen zijn in onderling overleg over de beëindiging van het dienstverband. Werkgever vraagt zich af of hij verplicht is een transitievergoeding aan de werknemer aan te bieden.

Het antwoord is nee. Een werkgever is wettelijk niet verplicht om een transitievergoeding aan een werknemer te betalen bij een beëindiging met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst. De wetgever heeft in deze gevallen de vrijheid aan partijen willen geven hier wel of geen afspraken over te maken. Zo kunnen partijen overeenkomen dat een hogere vergoeding wordt voldaan dan de wettelijke transitievergoeding, maar kan ook afgesproken worden dat geen vergoeding wordt voldaan, dat de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of dat een outplacementvergoeding aan werknemer wordt voldaan. Het aanbieden van een transitievergoeding kan er wel voor zorgen dat de werknemer gewilliger is om in te stemmen met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Overigens, indien een arbeidsovereenkomst door het UWV of de kantonrechter wordt beëindigd, is werkgever, in beginsel, wel verplicht een transitievergoeding te verstrekken.

Vragen over een ontslag met wederzijds goedvinden? Een vaststellingsovereenkomst laten opstellen? Neem gerust contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad.