Jacht op gepensioneerden in België

25 oktober 2018
pensioen, België, Nederland, belastingen, boekhouding, Consilio

De Nederlandse Belastingdienst heeft een aantal in België wonende gepensioneerden met een pensioen uit Nederland recent een brief gestuurd waarin wordt gesteld dat inlichtingen verkregen van de Belgische fiscus ertoe leiden een nader onderzoek te verrichten over eventuele belastbaarheid in Nederland.

De Nederlandse Belastingdienst wenst tot 2013 terug te gaan om desgevallend over de Nederlandse pensioenen te heffen. Dit betekent voor de betrokkenen dat er mogelijk ook in België actie moet worden ondernomen. Denk hierbij aan een verzoek tot ontheffing van ambtswege en/of het opstarten van een procedure tot onderling overleg.

De Nederlandse Belastingdienst beroept zich op artikel 18, §1 en §2 van het Nederlands-Belgisch dubbelbelastingverdrag. Specialisten zijn van oordeel dat deze verdragsbepaling onzorgvuldig is opgesteld en zien daarin nu aanleiding tot talloze interpretaties en toepassingen. Nederland lijkt deze onzorgvuldigheid nu te willen gebruiken om extra geld in het laatje te brengen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.