Kabinet en sociale partners akkoord over derde coronasteunpakket

28 augustus 2020

Het kabinet en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over het invoeren van een derde corona- steunpakket. De eerder verwachte strengere voorwaarden voor dit derde steunpakket zijn voorlopig grotendeels van de baan. Zo hoeft voor de NOW geen 30% omzetverlies te bestaan, maar blijft de huidige 20% gelden. Ook blijft voorlopig het percentage tegemoetkoming in de salariskosten 90%. Wel gaat in het derde pakket een nieuwe voorwaarde gelden voor besteding van die 90%; 10% daarvan moet worden besteed aan scholing voor werknemers. 

Hoe lang de voorwaarden niet worden aangescherpt, is niet duidelijk. Wel zal dit derde steunpakket langer doorlopen dan de voorgaande twee, namelijk tot 1 juli 2021.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het nieuwe coronasteunpakket en de voorwaarden die voor de verschillende regelingen (gaan) gelden.