Kinder- en Partneralimentatie: Zorg voor financiële stabiliteit na scheiding.

16 oktober 2023

Een scheiding is een emotioneel en uitdagend proces voor alle betrokkenen. Naast de emotionele aspecten moeten partners die uit elkaar gaan, ook nadenken over financiële regelingen, zoals kinder- en partneralimentatie. Deze vormen van financiële ondersteuning spelen een cruciale rol bij het waarborgen van financiële stabiliteit voor alle betrokken partijen, met name de kinderen. In deze blog bespreken we wat kinder- en partneralimentatie inhoudt.


Kinderalimentatie: Het welzijn van de kinderen voorop
Kinderalimentatie is bedoeld om ervoor te zorgen dat de behoeften van de kinderen worden gewaarborgd na een scheiding. In Nederland is het betalen van kinderalimentatie verplicht tot de kinderen 18 jaar zijn. De alimentatie wordt betaald aan de verzorgende ouder. Vaak loopt het betalen van de kinderalimentatie door tot de 21 jarige leeftijd van de kinderen. De verplichting van (stief)ouders jegens hun minderjarige of jongmeerderjarige kinderen tot 21 jaar bestaat onafhankelijk van de vraag of een kind behoeftig is, met andere woorden een kind is behoeftig. Het bedrag dat moet worden betaald, wordt bepaald op basis van de behoeften van het kind en de financiële draagkracht van de ouders. Kinderalimentatie is een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kinderen, ook na de scheiding, dezelfde levensstandaard behouden. De financiële bijdrage voorziet in essentiële kosten zoals voeding, kleding, onderdak, onderwijs, medische zorg en recreatieve activiteiten.

Betaalt u kinderalimentatie aan uw (ex)partner dan is deze niet aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

Veranderingen in de omstandigheden van de (ex)partners, bijvoorbeeld verandering van baan, kunnen gevolgen hebben voor de kinderalimentatie.

Partneralimentatie: Ondersteuning voor de ex-partner
Naast kinderalimentatie is er ook partneralimentatie. Deze financiële regeling is bedoeld om de economische ongelijkheid tussen de ex-partners te verminderen. Het bedrag en de duur van de partneralimentatie worden bepaald op basis van factoren zoals de duur van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de AOW leeftijd. De hoofdregel is dat de partneralimentatie maximaal 5 jaar bedraagt of als het huwelijk/ geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde dan ontvangt de (ex) partner alimentatie voor de helft van de duur van het huwelijk/ geregistreerd partnerschap. Indien partners kinderen hebben dan stopt de partneralimentatie als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar duurde en de (ex) partner die alimentatie ontvangt binnen 10 jaar AOW krijgt, dan stopt de partneralimentatie als de AOW start. De laatste uitzondering is dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar en de (ex) partner die de alimentatie ontvangt is geboren op- of voor 1 januari 1970 en over 10 jaar AOW krijgt, dan duurt de alimentatieverplichting 10 jaar. 

Ook bij partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde en draagkracht van de alimentatieplichtige.

Veranderingen in de omstandigheden van de (ex)partners, bijvoorbeeld verandering van baan, kunnen gevolgen hebben voor de partneralimentatie.

Partneralimentatie kan in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden niet uitgesloten worden.

Betaalt u partneralimentatie aan uw (ex)partner dan is deze aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voorrang
Indien de draagkracht van een persoon onvoldoende is om in het levensonderhoud van een ander of anderen te voorzien dan hebben (stief)kinderen tot de 21 jarige leeftijd altijd voorrang. Het kan voorkomen dat er dan geen ruimte meer is voor partneralimentatie.

Vragen over deze blog? Andere juridische vragen gerelateerd aan het personen- en familierecht? Neem contact met ons op via 043-7600163 of via ln.thcirtsaam-oilisnoc@kecajov.nawi