Kwalificerend buitenlands belastingplichtige?

17 oktober 2017

Sinds 2015 geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Als niet inwoner van Nederland kunt u gebruik maken van dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland. Hiervoor dient u aan alle van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige vanaf 2015
  • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen* in Nederland belasting.
  • U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van uw woonland.
  • U hebt deze inkomensverklaring nodig als u aangifte doet.

*Wereldinkomen: Uw wereldinkomen is het totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen.