Let op! Het kopiëren van afbeeldingen of teksten van internet kan leiden tot betalen van een schadevergoeding

7 januari 2021

U dient op te passen met het kopiëren van afbeeldingen of teksten die u op het internet heeft gevonden. Vaak rusten op dit soort afbeeldingen of teksten auteursrechten. Het is niet de bedoeling dat u deze teksten of afbeeldingen zonder voorafgaande toestemming van de auteur of fotograaf gebruikt of kopieert. Gebruik van deze afbeeldingen of teksten kan leiden tot het betalen van een schadevergoeding.

Een auteursrecht ontstaat in Nederland van rechtswege op een werk. De rechthebbende hoeft dus geen speciale handelingen te verrichten om een auteursrecht op zijn werk te laten ontstaan. Een rechthebbende is bijvoorbeeld een auteur van een tekst, een fotograaf die een bepaalde foto heeft gemaakt of een designer die een logo heeft ontworpen.

Indien u een afbeelding van internet haalt – zonder een voorafgaande toestemming van de rechthebbende – en deze bijvoorbeeld op uw eigen website plaatst of gebruikt in een nieuwsbrief kan sprake zijn van een schending van auteursrechten. Dit kan ook indien u algemene voorwaarden of een privacyverklaring van iemand anders gebruikt. Een rechthebbende kan in dat geval een schadevergoeding van u eisen. U ontvangt dan een (aangetekende) brief waarin u verzocht wordt het gebruik onmiddellijk te staken (en gestaakt te houden) en over te gaan tot betaling van een schadevergoeding. Deze bedragen kunnen flink oplopen.

We raden dan ook aan nooit afbeeldingen of teksten van internet zomaar te gebruiken. Uiteraard kunt u teksten of afbeeldingen wel als inspiratie gebruiken doch kopiëren is in beginsel niet toegestaan. Gebruikt u een tekst als inspiratie en maakt u hier een eigen ontwerp van – met een eigen karakter – is meestal geen sprake van schending van auteursrechten. Wilt u toch een afbeelding of een stuk tekst van iemand gebruiken? Vraag dan altijd voorafgaand het gebruik toestemming aan de rechthebbende. U kunt daarnaast ook via internet rechtenvrije foto’s en afbeeldingen downloaden. In sommige gevallen dient u hiervoor een licentie aan te schaffen.

Ontvangt u toch een brief waarin een rechthebbende aanspraak meent te maken op een schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrechten, laat deze brief dan altijd goed door een jurist controleren. Uiteraard willen we u daarnaast aanraden zelf uw eigen voorwaarden en privacystatement te ontwerpen. Consilio Tax & Law helpt u uiteraard graag hiermee.

Heeft u andere vragen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht of wilt u door ons algemene voorwaarden en/of een privacyverklaring laten opstellen? Neem dan contact met ons op via danique.hendrikx@consilio-maastricht.nl