Mag ik buitenlands personeel in dienst nemen?

2 april 2021

De laatste tijd wordt vaker aan ons de vraag gesteld op welke voorwaarden ondernemers buitenlands personeel in dienst mogen nemen. Vooral horeca-ondernemers kunnen op dit moment lastig personeel vinden. Veel van hen bekijken op dit moment dan ook de mogelijkheden om buitenlands personeel in dienst te nemen. Mag dit zomaar?

Indien de werknemer een nationaliteit heeft uit Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland, Zwitserland of de Europese Unie hoeft geen verblijfsvergunning, werkvergunning of visum te worden aangevraagd. De werknemer heeft wel een geldige identiteitskaart nodig. In de Europese Unie geldt het beginsel van vrij verkeer van personen waardoor deze in Nederland mag werken. Wel worden soms voorwaarden gesteld indien deze werknemer ook in Nederland komt wonen. Zo dient dit in sommige gevallen wel bij het IND te worden gemeld.

Lukt het niet om binnen bovenstaande landen personeel te vinden? Dan mag in bepaalde omstandigheden ook personeel worden aangenomen van buiten deze landen. Aangetoond dient dan wel te worden dat u binnen bovenstaande landen geen geschikt personeel kunt vinden.

 Indien u personeel werft van buiten de hierboven genoemde landen, gelden afwijkende regels. Deze werknemer mag slechts onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken en verblijven.

 De duur van het verblijf van deze werknemer bepaalt welk soort verblijfsvergunning deze persoon nodig heeft. Verblijft deze werknemer korter dan 90 dagen in Nederland? Dan dient een visum voor kort verblijf en een tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. Verblijft deze langer dan 90 dagen in Nederland? Dan heeft deze werknemer ook een verblijfsvergunning nodig.

 Er zijn verschillende mogelijkheden om de vereiste vergunningen aan te vragen. Ook kunnen bepaalde groepen werknemers uit het buitenland makkelijker aan de slag in Nederland. Omdat elke situatie zijn specifieke regels kent is het van groot belang dat u zich – indien u buitenlands personeel wenst aan te nemen – altijd vooraf laat adviseren door een specialist. Laat daarnaast nooit iemand werken zonder dat u beschikt over de juiste vergunningen. Doet u dit wel, dan krijgt u mogelijk te maken met hoge boetes.

 Vragen over het aannemen van buitenlands personeel? Neem contact op met Consilio Tax & Law via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad