Mag ik een werknemer testen op het gebruik van Drugs?

8 november 2023

Op dit moment verbiedt de privacywet het uitvoeren van drugstests bij werknemers. Dergelijke tests zijn slechts toegestaan wanneer specifieke wetgeving van toepassing is. Deze wetgeving is op dit moment alleen van kracht in sectoren zoals luchtvaart, verkeer, scheepvaart en spoorwegen. Dit vanwege de impact van risico’s die hierbij kunnen ontstaan.

Aan de andere kant vormt het gebruik van drugs een potentieel gevaar voor de veiligheid op de werkvloer. De arbeidswet legt de verplichting op werkgevers om ervoor te zorgen dat hun werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Dit betekent dat in bepaalde gevallen drugstests noodzakelijk kunnen zijn.

De politiek belooft al enige jaren deze tegenstrijdige wetgeving aan te pakken.

Recentelijk heeft de minister echter toegezegd om eind dit jaar met een wetsvoorstel te komen dat het mogelijk moet maken om alcohol- en drugstests bij bepaalde bedrijven uit te voeren.

In de tussentijd kan het van groot belang zijn voor werkgevers om een drugsbeleid (evenals een alcoholbeleid) te ontwikkelen, met inbegrip van duidelijke richtlijnen, preventieve maatregelen en ondersteuning.  Overweeg je toch een drugstest af te nemen bij medewerkers? Raadpleeg dan altijd eerst een juridisch adviseur zodat  een weloverwogen keuze gemaakt kan worden tussen het waarborgen van privacy en het handhaven van veiligheid op de werkvloer. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad of via 043-7600163.