Meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers met werknemers in Nederland

6 april 2020

U  bent  meldingsplichtig  als  u  als  buitenlandse  werkgever  tijdelijk: 
•  met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst  te verrichten; 
•  vanuit een multinationale onderneming  medewerkers  detacheert  naar  een  eigen  vestiging  in     Nederland  of;   
•  een buitenlandse uitzendondernemer bent  en  uitzendkrachten  ter  beschikking  stelt  om tijdelijk  in  Nederland  te  werken.

Bent  u  werkgever  of  zelfstandige  uit  een  ander  land  in  de  Europese  Economische  Ruimte  (EER)  of Zwitserland  en  heeft  u  een  tijdelijke  opdracht  in  Nederland?  Dan  bent  u  sinds  1  maart  2020  verplicht zich  te  melden  bij  het  online  meldloket  voor  buitenlandse  werknemers  (postedworkers.nl).  Dit  staat in  de  Wet  arbeidsvoorwaarden  gedetacheerde  werknemers  in  de  EU  (WagwEU).   Als  zelfstandige  bent  u  melding  plichtig  als  u  werkzaamheden  verricht  in  één  van  de  volgende sectoren:   

•  bouw; 
•  schoonmaak; 
•  voedingsindustrie; 
•  metaal;  
•  zorg;  
•  glazenwasserij;  
•  land- en tuinbouw.  

Er  gelden  extra  regels  voor  de  transportsector  en  voor  de  uitzendsector. Als  u  niet  of  onjuist voldoet  aan  deze  nieuwe  meldingsplicht  of  een  aantal  administratieve verplichtingen,  riskeert  u  een  boete.  Het  boetebeleid  hiervoor  is  opgenomen  in  de  nieuwe Beleidsregel  boeteoplegging  Wet  arbeidsvoorwaarden  gedetacheerde  werknemers  in  de  Europese Unie  2020. Uit  deze  nieuwe  beleidsregel  volgt  bijvoorbeeld  dat  het  niet  tijdig  voldoen  aan  de  nieuwe meldingsplicht  kan  resulteren  in  een  boete  van  1.500  euro  als  de  dienstverrichter  minder  dan  10 werknemers  detacheert  naar  Nederland.  Hoe  meer  gedetacheerde  werknemers  hoe  hoger  de  boete. Voor  20  of  meer gedetacheerde  werknemers  bedraagt  het  boetebedrag  4.500  euro,  als  de buitenlandse  werkgever  uit  de  EER  of  Zwitserland  niet  of  onjuist  voldoet  aan  de  melding  plicht vóórdat  de  werkzaamheden  in  Nederland  beginnen. Bij  overtreding  door  zelfstandigen  gelden  voor  hen  andere  boetebedragen. De  nieuwe  Beleidsregel  boeteoplegging  Wet  arbeidsvoorwaarden  gedetacheerde  werknemers  in  de Europese  Unie  2020  is  gepubliceerd  in  de  Staatscourant  van  14  februari  2020  en  treedt  in  werking met ingang  van  1  maart  2020.