Mijn werkgever is failliet verklaard wat nu?

8 juli 2022

 

Nadat je werkgever door de rechtbank failliet is verklaard, zal de curator het beheer van de onderneming overnemen. In veel gevallen zal de curator het arbeidscontract opzeggen. Door het faillissement wordt afgeweken van de normale opzegtermijn. De curator heeft een opzegtermijn van 6 weken. Nadat de curator toestemming heeft gekregen van de rechter-commissaris zal de curator het arbeidscontract beëindigen. Wanneer de curator een mogelijkheid ziet om een deel of de gehele onderneming te gebruiken voor een doorstart of overname, is het mogelijk dat je arbeidscontract niet beëindigd wordt maar dat je in dienst treedt bij de nieuwe werkgever.

Wanneer je werkgever door het faillissement niet de mogelijkheid heeft om je salaris geheel of gedeeltelijk te betalen kan je als werknemer aanspraak maken op een uitkering bij het UWV wegens de betalingsonmacht van je werkgever. Het UWV betaalt het loon dat je nog tegoed hebt over maximaal 13 weken voorafgaande aan het faillissement. Ook betaalt het UWV het salaris over de periode van de opzegtermijn van 6 weken.

Het UWV zal je een voorschot uitbetalen over het salaris dat je nog tegoed hebt van je werkgever. Hierna zal het UWV het salaris over de opzegtermijn aan je betalen. Waarna er op het einde een definitieve eindafrekening zal worden opgesteld over de gehele periode.

Deze blog is geschreven door Roan Cox,  jurist bij Consilio Tax & Law. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met mij op via info@consilio-maastricht.nl of via 043-7600163.