Minimum jeugdloon

10 mei 2016

De vormgeving van het Nederlandse wettelijke minimumjeugdloon wordt internationaal vaker bekritiseerd. Deze zou namelijk op gespannen voet staan met het Europees Sociaal Handvest. Bovendien stelt de huidige leeftijdsgrens werkzame jongeren onvoldoende in staat om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het kabinet is daarom voornemens om de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon ingaat stapsgewijs te verlagen van 23 jaar naar 21 jaar. Daarnaast zal het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar meestijgen. Naar verwachting zullen deze veranderingen plaatsvinden in 2017.