Mogelijkheid zelf bepalen referentieperiode vanaf TVL Q2 2021

21 mei 2021

Vanaf de TVL-regeling voor het tweede kwartaal 2021 kan de ondernemer voor de referentieperiodekiezen uit twee periodes: het tweede kwartaal 2019 of het derde kwartaal 2020. Bij de eerdere TVLregelingen werd steeds rekening gehouden met de omzet van eenzelfde periode in een eerder jaar.

De wijziging in de referentiesystematiek is ingegeven door het feit dat voor een groot aantal ondernemers de referentieperiode Q1 2019 nadelig uitwerkte bij de TVL Q1 2021. In die referentieperiode hadden zij veelal een te lage of zelfs geen omzet, waardoor zij niet aan alle voorwaarden voor de TVL konden voldoen.
Voor veel ondernemers is het positief nieuws dat deze verruiming van de TVL wordt ingevoerd. Nadeel is wel, dat het aanvraagsysteem van de RVO hierop moet worden aangepast, waardoor de TVL niet vanaf eind mei, maar vanaf de tweede helft van juni 2021 kan worden aangevraagd.
Wij brengen voor onze klanten in kaart wat de mogelijkheden zijn voor de TVL Q2 2021-aanvraag en kunnen hen ondersteunen bij het doen van de aanvraag. Indien u in aanmerking denkt te komen voor de TVL en nog geen klant bent, kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.