Nederlandse belastingdienst start ‘gerichte’ actie naar inwoners van België met Nederlands pensioeninkomen

16 april 2021

 

De Nederlandse belastingdienst is een actie gestart naar inwoners van België met een Nederlands pensioeninkomen. Het doel van de actie is om te onderzoeken of het Nederlandse pensioen wellicht ten onrechte niet in de Nederlandse heffing wordt betrokken. 
De brieven worden verstuurd met als onderwerp ”Vooraankondiging correctie inkomstenbelasting 2018 en verzoek om informatie over 2016 en 2017”.

Zo kan het zijn dat u als inwoner van België met een of meerdere pensioenen uit Nederland een brief ontvangt van de Nederlandse fiscus. Het gaat hier kennelijk om standaardbrieven die zonder uitzondering worden verzonden aan in België wonende gepensioneerden. Dit doet vermoeden dat de Nederlandse fiscus tracht om alsnog het heffingsrecht binnen te halen.

In de brieven wordt aangegeven dat de belastingdienst voornemens is de uitkeringen hoger dan € 25.000,- in de heffing te betrekken, omdat blijkt uit informatie die is ontvangen uit België dat deze uitkeringen niet voor minimaal 90% in de belastingheffing zouden zijn betrokken. Er wordt gevraagd om met bewijsstukken onderbouwd te reageren indien Nederland niet zou mogen heffen over deze uitkeringen.

Daarbij wordt ook informatie gevraagd over de jaren 2016 en 2017, zoals Belgische aangiften, aanslagen en jaaropgaven. Daarbij wordt drie weken de tijd gegeven om te reageren op de vooraankondiging over 2018 en op het informatieverzoek over 2016 en 2017. Naar onze mening is dit een wel erg korte reactie termijn die de belastingdienst haar belastingplichtigen gunt.

Heeft u ook een dergelijke brief ontvangen, neem dan gerust contact met ons op om u te adviseren bij uw reactie naar de belastingdienst.