Nederlandse grensarbeiders moeten huwelijksstatus aantonen bij Belgische fiscus

30 september 2020

In Nederland wonende en in België werkende grensarbeiders moeten, om het indienen van een correcte aangifte personenbelasting te waarborgen, dit jaar opnieuw hun huwelijksstatus aantonen bij de Belgische fiscus.

Grensarbeiders dienen namelijk gezamenlijk met hun fiscaal partner (gehuwden of wettelijk samenwonenden) aangifte te doen in België, ook al heeft deze partner zelf geen inkomsten uit België. Omdat de gegevens van de voorgaande jaren betreffende de fiscaal partner simpelweg uit het systeem van de Belgische fiscus zijn gehaald, moet de grensarbeider aantonen of hij of zij nog gehuwd is. Dit dient te gebeuren door eerst bij de woongemeente een bewijs van huwelijksstatus aan te vragen en deze naar de Belgische fiscus te sturen. Eerst daarna stelt de Belgische fiscus een correct aangifteplatform voor de gehuwde grensarbeider open.

Daarmee legt de Belgische fiscus de bewijslast van het al dan niet gehuwd (of wettelijk samenwonend) zijn voor de grensarbeider ten onrechte bij de belastingplichtige.