Neem altijd een tussentijds opzegbeding op in je arbeidscontract!

10 augustus 2021

Maak je gebruik van arbeidscontracten voor bepaalde tijd? Zorg er dan voor dat je altijd een tussentijds opzegbeding opneemt in dit contract om problemen bij opzegging te voorkomen.
Een tussentijds opzegbeding is een bepaling in het arbeidscontract waarin staat aangegeven dat zowel werkgever als werknemer het recht hebben om een tijdelijk contract tussentijds te mogen opzeggen. Indien deze bepaling niet is opgenomen kan een contract voor bepaalde tijd niet door werkgever en werknemer worden opgezegd en zal het contract doorlopen tot de in het contract vermelde einddatum.
Strikt genomen kunnen partijen de overeenkomst wel opzeggen ook al is er geen tussentijds opzegbeding opgenomen maar dit kan tot problemen voor de werknemer bij het UWV leiden. Het UWV kan namelijk oordelen dat sprake is van een benadelingshandeling. Indien de werknemer namelijk uit dienst gaat – zonder dat een tussentijds opzegbeding is overeengekomen – verspeelt de werknemer door eigen schuld het recht op inkomen tot de einddatum van het arbeidscontract. Het UWV kan dan aangeven dat pas een WW-uitkering zal worden verstrekt na afloop van de oorspronkelijke einddatum van het bepaalde tijd contract.
Vragen op het gebied van arbeidsrecht? Neem gerust contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad.