Nieuwe TVL-regeling op komst

25 november 2021

Het kabinet heeft onlangs een nieuwe TVL-regeling voor het vierde kwartaal 2021 aangekondigd. Om in aanmerking te komen zal, net als de eerdere TVL-regelingen, een omzetverlies van 30% ten opzichte van de referentieperiode moeten worden geleden. Daarnaast moeten de forfaitair bepaalde vaste lasten weer minimaal € 1.500 bedragen. De TVL Q4 2021 zal, net als de TVL Q1 2021, een subsidiepercentage van 85% kennen. Voor de TVL Q2 en Q3 2021 bedroeg dit subsidiepercentage 100%. Een overeenkomst met de laatste twee TVL-regelingen is dat ook bij de TVL Q4 2021 een keuze kan worden gemaakt tussen twee referentieperiodes.

Wat ons opvalt, is dat in het nieuwsbericht van de overheid wordt gesproken van de keuze tussen ofwel het vierde kwartaal 2019 ofwel het eerste kwartaal 2020 als referentieperiode, in plaats van het vierde kwartaal 2019 dan wel het vierde kwartaal 2020. De precieze tekst van de regeling is echter nog niet bekend. Welke periodes als referentieperiode kunnen worden gekozen, staat derhalve nog niet vast. Aanvragen kan naar alle waarschijnlijkheid vanaf begin december. Wij houden je op de hoogte.