Nieuwe werkwijze verwerking inkomensverklaring door Belgische belastingdienst

29 april 2022

Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe werkwijze afgesproken tussen de Belgische en Nederlandse belastingdienst over de verwerking van de inkomensverklaringen. De inkomensverklaring heb je nodig als je aangifte doet als kwalificerend buitenlands belastingplichtige als niet inwoner van Nederland waarbij je recht hebt op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland.

De FOD Financiën bezorgt de geattesteerde inkomensverklaring nu rechtstreeks aan de Nederlandse belastingdienst, kantoor Buitenland. FOD Financiën zal dit geheel op elektronische wijze afhandelen. Het is niet meer mogelijk om de inkomensverklaringen per mail of op kantoor te bezorgen.

Er zijn twee manieren om de inkomensverklaringen te bezorgen bij FOD Financiën en dat is via Myminfin of per post.

– Via Myminfin: ga naar Mijn internacties  > antwoorden op een brief  > gebruik de code 535 als     dienstcode en je Rijksregisternummer als kenmerk van het document.

– Per Post naar: 

    FOD Financiën – AAFisc – Particulieren
    Gaston Crommenlaan 6 bus 535
    9050 Ledeberg

Er volgt een ontvangstbevestiging en het formulier wordt inhoudelijk bekeken zodra de gegevens van de Belgische belastingaangifte zijn verwerkt. FOD Financiën geeft aan dat de inkomensverklaringen 2021 pas vanaf september 2022 worden verwerkt, op voorwaarde dat de aangifte Personenbelasting aanslagjaar 2022 – inkomsten 2021 is gedaan via Tax-on-web uiterlijk op 31 december 2022.

Het voordeel is dat er vanaf nu wellicht minder inkomensverklaringen in het ongewis zullen geraken, maar daarentegen is er een grote kans dat het langer zal duren, eer de Belgische belastingdienst de inkomensverklaringen gaat verwerken.

Als we je kunnen helpen met de inkomensverklaringen dat neem gerust contact met ons op!