Nieuws uit België

10 april 2018
België, nieuws, fiscaal, belasting, heffing, pensioenen, Consilio

Belastingheffing pensioenen uit Nederland voor inwoners van België

Op 17 december ontvingen Belgische inwoners met een pensioen uit Nederland hoger dan € 25.000 een brief met een aankondiging van intrekking van de verklaring vrijstelling van loonheffing. Hierdoor zouden deze pensioenen vanaf 2018 mogelijk dubbel belast gaan worden.
Door Belgische rechtspraak is het onduidelijk geworden of uit Nederland afkomstige pensioenen in België voldoende belast kunnen en zullen worden. Door de ontstane onduidelijkheid heeft de Nederlandse Belastingdienst besloten om ongeveer 1.300 inwoners van België te gaan belasten. Dit zou leiden tot situaties van dubbele belastingheffing.

Als gevolg van de kritiek en vele vragen werd de Staatssecretaris in de Tweede Kamer om uitleg gevraagd. Staatssecretaris Snel van Financiën gaf aan dat Nederland en België in overleg zouden treden om te komen tot een passende oplossing. Bij brief van 23 februari 2018 laat de Snel weten dat er overeenstemming is bereikt over een oplossing.

De afspraak tussen Nederland en België is dat Nederland geen belasting heft over uit Nederland afkomstig pensioen als België het pensioen feitelijk en voldoende belast. In situaties waar dit niet het geval is, zal Nederland kunnen heffen. In die gevallen zal België voorkoming van dubbele belasting verlenen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie tussen Nederland en België. Hierdoor weet Nederland in welke situaties het pensioen in België feitelijk en voldoende wordt belast en in welke situaties niet. Met deze afspraken kunnen zowel situaties van dubbele heffing als situaties van dubbele niet-heffing worden voorkomen.

De mensen die wel feitelijk en voldoende belast zijn in België krijgen hun verdragsverklaring terug met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Hiervoor hoeven zij niets te doen. Het Belastingkantoor Buitenland te Heerlen zal dit verder afhandelen. Het Belastingkantoor Middelburg zal de MKB klanten behandelen.

Vragen over grensoverschrijdende zaken? Neem contact met ons op, we helpen u graag.