Ondernemers zonder tijdige inschrijving vallen buiten de boot bij Tozo-regeling

9 juli 2020

Ondernemers die omzet hebben gemaakt in het eerste kwartaal 2020 en daarnaast voldoen aan het urencriterium, maar niet al op 17 maart 2020 stonden ingeschreven bij de KvK, komen niet in aanmerking voor de Tozo-regeling. Dit heeft de staatssecretaris in een Kamerbrief bevestigd. De inschrijving bij de KvK op deze datum is één van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de Tozo. Het niet ingeschreven staan bij de KvK, maar het wel hebben van een omzetbelastingnummer mag ook niet baten.

De Tozo is, zoals wij eerder vermeldden in onze blog van 28 mei 2020, verlengd tot 1 oktober 2020. Aan de nieuwe Tozo 2.0 zijn wel meer voorwaarden verbonden, zoals bijvoorbeeld de partnerinkomenstoets bij de uitkering voor tegemoetkoming in levensonderhoud en het vereiste van een verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of faillissement bij de lening voor bedrijfskapitaal.

Heeft uw vragen over de Tozo-regeling of andere coronasteunmaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op!