Ondernemingseis geldt per deelneming bij toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)

5 juni 2020

Deze ondernemingseis houdt in dat voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op geschonken aandelen het betreffende lichaam daaraan voorafgaand minstens vijf jaar een onderneming heeft gedreven. Indien het daarbij gaat om geschonken aandelen in een holding die deelnemingen bezit, dan moet per dochtervennootschap worden bekeken of de holding de onderneming via die vennootschap al gedurende minimaal vijf jaar drijft. Houdt de holding de aandelen in de dochter nog geen vijf jaar, dan is de BOF niet van toepassing.