Ontslag werknemer tijdens corona toegestaan

10 december 2020

Nu ondernemers noodgedwongen voor de tweede keer de zaak hebben moeten sluiten en hun omzet fors hebben zien dalen, worden de financiële gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. Waar tijdens de eerste golf personeel nog aangehouden kon worden, dienen veel ondernemers in deze tweede coronagolf afscheid te nemen van hun gewaardeerde werknemers. We krijgen de laatste weken vaak vragen van ondernemers over hoe de (loon)kosten van de onderneming omlaag kunnen worden gebracht. Afscheid nemen van personeel lijkt onvermijdelijk ter afwending van een faillissement. Ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst maakt dit mogelijk.

Een goede manier om (al dan niet tijdelijk) afscheid te nemen van werknemers is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Ook indien de werkgever een beroep heeft gedaan op de steunmaatregelen van de overheid kan – in beginsel – een beëindiging met wederzijds goedvinden worden overeengekomen. Tussen werkgever en werknemer worden afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst blijkt vaak een efficiënte (en goedkopere) oplossing voor werkgever en werknemer om op een verantwoorde manier uit elkaar te gaan zonder dat het UWV of een rechter een oordeel moet geven voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een belangrijk onderdeel van de beëindigingsovereenkomst is dat de WW-rechten van een werknemer veilig gesteld kunnen worden.  De werknemer kan in dat geval een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Verder dient duidelijk uit de overeenkomst te blijken dat het initiatief van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van  werkgever komt en dat werknemer van deze beëindiging geen verwijt kan worden gemaakt. Ook dienen werkgever en werknemer de opzegtermijn in acht te nemen. Werkgever en werknemer kunnen verder onderhandelen over de hoogte van de beëindigingsvergoeding en het vervallen van een concurrentie- en relatiebeding. Ook kan worden gesproken over een eventuele terugkeer van de werknemer in het bedrijf zodra de omstandigheden weer beter zijn.

Let wel, de vaststellingsovereenkomst dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen wil een werknemer zijn WW-rechten behouden. Laat deze dan ook altijd vóór ondertekening controleren door een jurist!

Heeft u als ondernemer vragen over de mogelijkheden van een ontslag van uw werknemer? Bent u werknemer en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en zou u hier graag advies over willen? Heeft u andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan nu contact met ons op via danique.hendrikx@consilio-maastricht.nl

Ons eerste adviesgesprek of check van uw beëindigingsovereenkomst is gratis!