Pensioen in eigen beheer

10 november 2016

Na lange onzekerheid heeft de Staatssecretaris aangekondigd om met Prinsjesdag met een wetsvoorstel inzake het pensioen in eigen beheer te komen. Op hoofdlijnen geldt dat men er voor kan kiezen om de fiscale waarde af te kopen in 2017 tot en met 2019. Dan wordt een deel niet belast, voor 2017 34,5%, 2018 25% en 2019 19,5%. Men kan er ook voor kiezen om de fiscale waarde om te zetten in een spaarvariant. De regels daarvoor zullen in het wetsvoorstel staan. En tenslotte kan men het pensioen in eigen beheer handhaven, maar dan wel premievrij. Verdere opbouw is dus niet mogelijk vanaf 1 januari 2017. Van belang is om ook de positie van de partner die recht heeft op partnerpensioen mee in beschouwing te nemen.