Plan om vennootschapsbelasting te verlagen per 2021 mogelijk geschrapt

19 augustus 2020


Vanwege de coronacrisis gaat het plan van het kabinet om de vennootschapsbelasting te verlagen mogelijk niet door. De bedoeling was om vanaf 2021 het tarief voor winsten boven de € 200.000 te verlagen van 25% naar 21,7%. Vorig jaar werd de verlaging van dit Vpb-tarief ook al uitgesteld. Het tarief voor winsten tot € 200.000 zou in 2021 15% bedragen, tegenover de huidige 16,5%.

Ten gevolge van de coronacrisis heeft de overheid grote bedragen uitgegeven aan steunmaatregelen voor ondernemers en voor baanbehoud. Dat is mogelijk een reden om komend jaar niet over te gaan op een verlaging van het hoogste vennootschapsbelastingtarief.