Plannen regering belastingen

10 oktober 2015

De afgelopen maanden heeft de regering haar plannen op tafel gelegd voor de aangekondigde herziening van de belastingen. Na de eerste reacties van de andere politieke partijen komt er naar verwachting van een ingrijpende herziening van belastingen weinig terecht, maar is de regering voornemens de lasten op arbeid met 5md te verlagen. Een mooi cadeau voor werkend Nederland. We zullen meer hierover weten te vertellen na de bekendmaking van de miljoenennota en voorstellen van wetswijzigingen op prinsjesdag.

Verder heeft de staatssecretaris van Financiën zijn plannen voor de jaren 2017-2020 ten aanzien van de fiscale stimuleringen van milieuvriendelijke auto’s naar buiten gebracht. Uiteindelijk blijven er straks nog twee percentages voor de bijtelling over. 22% voor alle voertuigen ook voor de hybride voertuigen, en 4% voor de Nul emissie (elektrische) auto’s . Voor batterij elektrische auto’s die duurder zijn dan € 50.000 zal wel het 22% tarief gaan gelden.

Voor ondernemers die in België bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden uitvoeren geldt dat zij voorafgaand aan deze werkzaamheden een zogenaamde Limosa verklaring moeten indienen. In Duitsland geldt sinds begin van dit jaar een verplichting om voor de aanvang van een dienstverband/werkzaamheden in Duitsland  schriftelijk te verklaren dat aan werknemers minimaal het Duitse minimum loon wordt betaald. Deze verklaring in te dienen per fax bij de douane geeft aan voor welke periode en welke werknemers in Duitsland werkzaam zullen zijn. Wij merken dat de praktijk hier niet altijd van op de hoogte is. Nochtans staan op overtreding forse boeten.