Recht op hypotheekrenteaftrek in Nederland voor een niet kwalificerende buitenlands belastingplichtige

17 maart 2021

De Rechtbank Zeeland-West Brabant beslist dat Nederland hypotheekrenteaftrek moet verlenen aan een inwoner van België met inkomen uit Nederland, ook als deze niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige.

De zaak betreft een inwoner van België met een eigen woning in België. Hij heeft ook een bloot eigendom in België en hij geniet inkomsten uit dienstbetrekking in Nederland. Niet in geschil is of dat de belanghebbende niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige. In geschil is of de belanghebbende een beroep kan doen op het Unierecht met als gevolg dat Nederland rekening dient te houden met de persoonlijke en gezinssituatie van belanghebbende (aftrekposten eigen woning). De rechtbank oordeelt dat gekeken moet worden of belanghebbende naar Belgische grondslagen een te gering inkomen heeft. Anders dan de inspecteur, oordeelt deze rechtbank dat niet moet worden gekeken naar het inkomen in België vóór aftrek ter voorkoming van dubbelde belasting, maar naar het inkomen dat effectief door België kan worden belast. Derhalve moet Nederland, volgens de rechtbank, hypotheekrenteaftrek verlenen.