Reparatiewetgeving Wet werk en zekerheid

10 juni 2016

Recent heeft Minister Asscher aangekondigd de Wet werk en zekerheid te gaan aanpassen. Zo zullen werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van een bij ontslag verschuldigde transitievergoeding t.g.v. langdurige arbeidsongeschiktheid. Die compensatie kan plaatsvinden vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds waar uiteraard een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Daarnaast zal de ketenregeling i.v.m. seizoensarbeid worden aangepast, waarbij de tussenpoos – onder bepaalde voorwaarden – (van 6 maanden) wordt teruggebracht naar 3 maanden. De laatst genoemde wijziging zal al op 1 juli 2016 gerealiseerd zijn.