Slapend dienstverband beëindigen

26 april 2023

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer is een werkgever verplicht om gedurende een periode van 2 jaar het loon door te betalen. Als een werknemer na een periode van 2 jaar nog steeds arbeidsongeschiktheid is kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werkgever moet zich dan wel aan zijn re-integratieverplichtingen hebben gehouden. Als de werkgever zich niet aan deze verplichtingen houdt bestaat er de kans dat het loon nog een extra jaar moet worden doorbetaald. Deze re-integratieverplichtingen van de werkgever bestaan (als dit mogelijk is) voor het zorgen van passende arbeid voor de arbeidsongeschikte werknemer. Passende arbeid is alle arbeid die de werknemer nog wel zou kunnen uitvoeren. De werknemer moet deze arbeid accepteren, om zo het recht op loondoorbetaling te behouden.

Ontslagvergoeding

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst van de arbeidsongeschikte werknemer na 2 jaar beëndigt,  is hij verplicht om de werknemer een transitievergoeding te betalen. Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding bedoeld om de periode tussen de oude en de nieuwe baan te overbruggen. Met de Regeling compensatie transitievergoeding van 1 april 2020 kan de werkgever de betaalde transitievergoeding voor de arbeidsongeschikte werknemer terugkrijgen van het UWV. Dit zorgt ervoor dat werkgevers sneller het dienstverband beëindigen na 2 jaar ziekte.  

Betekenis slapend dienstverband

Ondanks de compensatieregeling zijn er nog steeds werkgevers die arbeidsongeschikte werknemers in dienst houden, om zo onder de transitievergoeding uit te komen. Er ontstaat dan een slapend dienstverband. Dit is een dienstverband dat een werkgever na 2 jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd, terwijl hij daartoe wel bevoegd is, en waarbij hij de werknemer geen loon meer betaalt. De werknemer blijft dus in dienst, maar krijgt geen salaris meer.

Goed werkgeverschap

De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is om in te stemmen met een voorstel van de arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Hierbij moet de werkgever de werknemer een geldbedrag geven dat evenveel is als de transitievergoeding. De werkgever hoeft de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen als hij een gerechtvaardigd belang heeft bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst. Zo’n belang kan bijvoorbeeld  reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer zijn. 

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad, we vertellen je hier graag meer over.