Slapend dienstverband

10 november 2016

Werknemers die bij ziekte, na twee jaar loondoorbetaling, op initiatief van de werkgever worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Derhalve zie je in de praktijk steeds vaker het fenomeen dat werkgevers het dienstverband na twee jaar ziekte in stand laten om op die manier de verschuldigde transitievergoeding te ontlopen. Een werkgever is namelijk niet verplicht een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte te beëindigen, terwijl de loondoorbetalingsverplichting wel stopt. Ingeval een werknemer de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wil ontbinden dan is er uitsluitend ruimte voor een transitievergoeding, indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dit fenomeen, genaamd ‘slapend dienstverband’, is onlangs voor het eerst in hoger beroep beoordeeld – en goedgekeurd. Het hof heeft geoordeeld dat een dergelijke voortzetting van het dienstverband onfatsoenlijk maar niet onrechtmatig noch ernstig verwijtbaar is. Let wel: aan het in stand houden van slapende dienstverbanden kleven ook risico’s. Voorbeelden:
i.) werknemer kan zomaar weer op de stoep staan om zijn werk te hervatten, waarbij loondoorbetalingsverplichting herleeft;
ii.) periode van het slapende dienstverband telt mee bij het berekenen van transitievergoeding.