Tariefcorrectie aftrekbare kosten eigen woning

31 juli 2020

Vanaf dit jaar is het tarief waartegen de in aftrek toegelaten kosten van de eigen woning kunnen worden afgetrokken, onderworpen aan een tariefcorrectie. Was het in 2019 nog mogelijk om deze kosten tegen het tarief van de hoogste belastingschijf (2020: 49,5%) af te trekken, vanaf 2020 kan dit nog tegen een tarief van 46%. Ook in de jaren volgend op 2020 worden tariefcorrecties toegepast, tot in 2023 de kosten kunnen worden afgetrokken tegen het dan geldende percentage van de eerste schijf, zijnde 37,10%.
Omdat in 2021 het percentage waartegen de in aanmerking komende eigenwoningkosten kunnen worden afgetrokken daalt met 3% naar 43%, kan het gunstig zijn om dit jaar nog uw hypotheek over te sluiten. De daarmee gemoeide kosten zijn dan immers nog tegen 46% aftrekbaar. Let wel; dit fiscale voordeel is alleen te behalen voor personen waarvan het inkomen in de hoogste belastingschijf van 49,5% valt. Valt uw inkomen in de eerste belastingschijf van 37,35%, dan heeft het bovenstaande geen invloed op uw eigenwoningaftrek.
De tariefcorrectie geldt overigens niet alleen voor aftrekbare eigenwoningkosten, maar ook voor de volgende aftrekposten:
  • Ondernemersaftrek (waaronder de zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en startersaftrek);
  • MKB-winstvrijstelling;
  • Terbeschikkingstellingsvrijstelling;
  • Aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie);
  • Aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten;
  • Aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten;
  • Aftrek van scholingsuitgaven;
  • Giftenaftrek;
  • Restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren;
  • Verliezen op beleggingen in durfkapitaal.
Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op.