Thuiswerkdagen tellen niet meer als dagen gewerkt volgens het pre-corona patroon

1 juli 2022

De thuiswerkdagen van grensarbeiders in loondienst zullen vanaf 1 juli 2022 niet meer mogen worden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. In een recente blog besteedden wij reeds aandacht aan de verlengde overeenkomst inzake de sociale zekerheid voor thuiswerkende grenswerkers. In tegenstelling tot de overeenkomst inzake de sociale zekerheid is er geen verlenging gekomen van de overeenkomst inzake de thuiswerkdagen. Deze regeling met Duitsland en België loopt dus per 1 juli 2022 af.

Als gevolg van het vervallen van de overeenkomsten, wordt voor de fiscale behandeling van de thuiswerkdagen de geldende regels volgens de belastingverdragen weer toegepast. De plaats waar de werknemer zijn arbeid verricht is weer bepalend.

Ben je grensarbeider en heb je vragen met betrekking tot thuiswerkdagen? Neem dan gerust contact met ons op!

 Zie voor meer informatie Staatscourant 2022-9700 en Staatscourant 2022-9701

 Deze blog is geschreven door Robin Kramer, fiscalist bij Consilio Tax & Law. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met mij op via  ln.thcirtsaam-oilisnoc@remark.nibor of via 043-7600163.