Thuiswerkende grenswerkers opgelet: Overeenkomst sociale zekerheid toch verlengd met half jaar!

21 juni 2022
In een overleg dat vorige week heeft plaatsgevonden tussen experts binnen de Administratieve Commissie van de EU, is besloten dat de overeenkomst inzake de toepassing van de sociale zekerheidsregels tijdens corona (zie ook onze blog van 22 december) voor grenswerkers met een half jaar wordt verlengd. Eerder werd aangekondigd dat deze afspraken eindigen per 30 juni 2022; nu kunnen grenswerkers echter ook het komende halfjaar vanuit thuis blijven werken zonder daarbij een verschuiving van de sociale zekerheidsplicht naar hun woonland te hoeven vrezen.
In de EU-verordening die de sociale zekerheidsstelsels coördineert (Vo. EG 883/2004) is als hoofdregel bepaald dat, wanneer iemand woont in de ene lidstaat en werkt in de andere, diegene sociaal verzekerd is in zijn werkland. Dit tenzij hij een meer dan substantieel gedeelte (i.e. 25% of meer) van zijn arbeidstijd in het woonland werkt; dan verschuift de sociale zekerheidsplicht naar het woonland. Vanwege de gemaakte en nu tot en met het einde van dit jaar geldende afspraken tussen de lidstaten geldt echter een afwijkend beleid, inhoudende dat, ook al werkt iemand 25% of meer van zijn arbeidstijd vanuit thuis, hij sociaal verzekerd blijft in zijn werkland.
Het kabinet streeft ernaar om de genoemde EU-verordening te moderniseren, zodat deze beter aansluit bij het thuis of op afstand werken als het ‘nieuwe normaal’. Dit zal echter niet op korte termijn te realiseren zijn, daar de modernisering van een EU-verordening ook EU-breed gedragen moet worden. Het kabinet zal daarom op korte termijn een tussenoplossing proberen te vinden om ervoor te zorgen dat thuiswerkers niet worden geconfronteerd met een verschuiving van sociale zekerheidsplicht van hun werkland naar hun woonland.
Wij houden je op de hoogte over de kwesties die spelen rond dit onderwerp. Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact met ons op!