Tijdelijke werkloosheid in België wegens corona heeft geen gevolgen voor vakantierechten

4 juni 2020

De tijdelijke werkloosheid in België wegens corona, was tot op heden niet gelijkgesteld in de vakantiewetgeving. Een nieuw Belgisch Koninklijk besluit van 4 juni 2020 brengt hier verandering in, maar dan enkel voor de versie ‘corona’.

Hierdoor wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, omwille van corona, gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld èn de vakantiedagen.

De gelijkstelling geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Dankzij deze aanpassing verliezen werknemers die tijdelijk werkloos werden, wegens corona, geen vakantiedagen, noch vakantiegeld. De gelijkstelling geldt met ingang van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.