Toch geen beschikbare geldmiddelentoets bij Tozo 3.0

30 september 2020

Het kabinet heeft besloten de eerder aangekondigde beschikbare geldmiddelentoets (zie ook onze blog van 31 augustus jl.) niet in te voeren bij Tozo 3.0. Eerder bestond het voornemen om vanaf 1 oktober alleen nog een Tozo-uitkering te verstrekken aan ondernemers die geen hoger bedrag dan € 46.520 aan liquide middelen tot hun beschikking hebben. Het kabinet is echter van mening dat dit niet rijmt met de aangescherpte maatregelen die vanaf afgelopen dinsdagavond gelden. Daarom wordt de beschikbare geldmiddelentoets in ieder geval voorlopig nog niet ingevoerd. De partnerinkomenstoets, die ook al gold onder Tozo 2.0, blijft wel gehandhaafd.

Gevolg van het terugdraaien van de beschikbare geldmiddelentoets is dat de mogelijkheid om Tozo 3.0 aan te vragen nog even op zich laat wachten. Eerder werd aangekondigd dat Tozo 3.0 per 1 oktober zou kunnen worden aangevraagd. Omdat gemeenten hun aanvraagformulieren nu last-minute dienen aan te passen, is het op 1 oktober nog niet mogelijk een aanvraag voor Tozo 3.0 te doen. Zodra de aanvraagformulieren beschikbaar zijn, kan Tozo 3 worden aangevraagd  in oktober en november 2020 met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 oktober 2020. Vanaf december 2020 is het aanvragen met terugwerkende kracht alleen nog mogelijk tot de eerste dag van de maand waarin de aanvraag wordt gedaan.

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen en nemen contact op met onze klanten waarvoor wij reeds eerder Tozo 1.0 en/of Tozo 2.0 hebben aangevraagd zodra de aanvraag voor Tozo 3.0 mogelijk is. Hebben wij niet eerder een Tozo-uitkering (of -lening) voor u aangevraagd en heeft u vragen betreffende of hulp nodig bij de aanvraag van Tozo 3.0? Neem dan contact met ons op!