Toets het gebruikelijk loon als DGA

10 maart 2015

Het is aan te raden om te toetsen of het gebruikelijk loon van u als DGA nog klopt in 2015. Het gebruikelijk loon is in 2015 het hoogste van de volgende bedragen:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

• het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van uw bedrijf, of met het bedrijf verbonden organisaties;

• € 44 000.

Omdat de belastingdienst veel afspraken met inhoudingsplichtigen heeft over de hoogte van het toe te passen loon en de belastingdienst ongeveer een jaar nodig heeft voor het maken van nieuwe afspraken, is voor het jaar 2015 voorzien in overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in u het gebruikelijk loon in 2015 zet op 75/70e van het loon in 2013, als dit loon in 2013 hoger was dan € 43.000 (het standaardbedrag in 2013), tenzij aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de nieuwe gebruikelijk loonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld.

Let op: Indien u geen gebruikelijk loon opgeeft riskeert u een boete van 50% over niet ingehouden loonheffing.