TVL Q4 2020 voor (horeca)ondernemers wordt sneller uitbetaald

23 maart 2021

Afgelopen vrijdag heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het kort geding dat de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had aangespannen tegen de staat. Verschillende (horeca)ondernemers hebben recht op een nabetaling van de TVL Q4 2020, vanwege de aangepaste subsidiepercentages; dit percentage bedroeg eerst voor iedereen 50%, maar is later afhankelijk gesteld van het omzetverlies en bedraagt nu minimaal 50% en maximaal 70% (zie onze blog van 14 december 2020). Reden voor het aanspannen van het kort geding was, dat de RVO had besloten om de uiterste termijn voor de nabetaling van TVL Q4 2020 met 16 weken op te schorten. De KHN stelt dat door het lange wachten op de nabetalingen veel ondernemers in financiële problemen komen.

Hoewel de KHN niet-ontvankelijk is verklaard in deze zaak, wordt de nabetaling nu toch sneller uitbetaald. De RVO streeft ernaar om vóór donderdag aanstaande 90% van alle ondernemers die een aanvraag voor TVL Q4 2020 hebben gedaan, een vaststellingsverzoek te sturen. Blijkt bij de aanvraag van deze vaststelling dat de ondernemer recht heeft op een nabetaling, dan ontvangt de ondernemer na het indienen van de aanvraag binnen 3 weken een besluit en – bij een goedkeuring van de vaststellingsaanvraag – de nabetaling.

Hebben wij de aanvraag TVL Q4 2020 voor u verzorgd en heeft u het vaststellingsverzoek al ontvangen van de RVO of ontvangt u deze binnenkort, of heeft u hulp nodig bij de vaststelling? Laat ons dit dan weten; wij helpen u graag verder!