Tweede Kamer geeft groen licht voor Belastingplan 2024

30 oktober 2023

Op de late avond van 26 oktober 2023, verleende de Tweede Kamer goedkeuring aan de 15 wetsvoorstellen die onderdeel zijn van het Belastingplan 2024. De Tweede Kamer gaf groen licht voor de Fiscale verzamelwet 2024 en de Wet minimumbelasting 2024.

Enkele voor de praktijk relevante amendementen die werden aangenomen, zijn:

  1. Geleidelijke afschaffing van IACK: De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt in negen stappen afgebouwd voor in aanmerking komende ouders, inclusief ouders van kinderen geboren na 31 december 2024. Bovendien wordt de afschaffing van de IACK met twee jaar uitgesteld, van 2025 naar 2027, met een volledige uitfasering op 1 januari 2035 (Amendement 36418, nr. 61).
  2. Aanpassing van de 30%-regeling: Vanaf 1 januari 2024 verandert de 30%-regeling. In maximaal de eerste 20 maanden is de vergoeding maximaal 30% van het belastbare loon, gevolgd door maximaal 20 maanden op 20%, en nog eens maximaal 20 maanden op 10%. Na 60 maanden vervalt de regeling. Er is een overgangsregeling voor werknemers die al een 30%-beschikking hadden eind 2023 (Amendement 36418, nr. 63).
  3. Verdere stijging van het tarief in box 3: Vanaf 1 januari 2024 zal het tarief in box 3 verder omhoog gaan en oplopen tot 36% (Amendement 36418, nr. 11).
  4. Afschaffing van inkoopfaciliteit in de dividendbelasting: Vanaf 2025 zal de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting komen te vervallen, waardoor de inkoop van eigen aandelen op gelijke wijze wordt belast als het uitkeren van dividend (Amendement 36418, nr. 11).
  5. Behoud van giftenaftrek in vennootschapsbelasting: De voorgestelde afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 wordt teruggedraaid. Ter compensatie wordt het maximale bedrag voor excessief lenen uit de eigen bv verlaagd van € 700.000 naar € 500.000 (Amendement 36418, nr. 60).
  6. Verhoging van het toptarief in box 2: Vanaf 1 januari 2024 zal het toptarief in box 2 stijgen van 31% naar 33% (Amendement 36418, nr. 11).
  7. Aanpassingen in de mkb-winstvrijstelling: De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt bijna gehalveerd, wat het percentage op 13,31% brengt (Amendement 36418, nr. 43).
  8. Aanpassing accijnstarieven: Het oorspronkelijke voorstel om de accijns op alcohol met 16,3% te verhogen, wordt nu bijna gehalveerd. Wel komt er een verhoging van het accijnstarief op tabak (Amendement 36418, nr. 111).
  9. Aanpassing kansspelbelasting: de kansspelbelasting wordt verhoogd met 1 procentpunt (Amendement 36418, nr. 111).
  10. Aanpassing vrijstelling goingconcernwaarde: Het vrijstellingspercentage voor de goingconcernwaarde in de Bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt van 83% naar 75% verlaagd vanaf 1 januari 2025, een minder strenge verlaging dan oorspronkelijk voorgesteld (70%) (Amendement 36421, nr. 11).

Het is nu aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel aan te nemen of te verwerpen, de Eerste Kamer mag het wetsvoorstel dus niet wijzigen. Heb je vragen over hoe de voorziene wijzigingen jouw fiscale positie kunnen beïnvloeden? Neem dan gerust contact met ons op op het volgende telefoonnummer 043-7600163.