Uitbreiding coronasteun na harde lockdown

21 december 2021

Naar aanleiding van de harde lockdown die het kabinet afgelopen zaterdag heeft aangekondigd en die de dag erna is ingegaan, is besloten de huidige coronasteunmaatregelen uit te breiden. Hieronder behandelen wij de verruimingen voor de NOW, TVL en Tozo-leningen kort.

NOW november-december 2021 en Q1 2022
Voor de NOW gaat gelden dat het maximale omzetverlies dat wordt meegenomen voor de berekening van de tegemoetkoming wordt verhoogd van 80% naar 90%. De voorschotten die worden uitbetaald zijn nog berekend met een omzetverlies gemaximeerd op 80%; bij de definitieve vaststellingen wordt rekening gehouden met maximaal 90% omzetverlies.

TVL Q4 2021
De omzetverliesdrempel wordt voor de TVL Q4 2021 verlaagd van 30% naar 20%. Dat houdt in dat ook ondernemers die tussen de 20% en 30% omzetverlies ten opzichte van de voor hen geldende/gekozen referentieperiode in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Op deze manier tracht het kabinet tegemoet te komen aan de ondernemers die door de harde lockdown de laatste weken van december alsnog omzetverlies lijden.

De aanvragen voor de TVL voor deze ondernemers kunnen ook al worden gedaan, maar zij worden aangehouden tot de Europese Commissie de gewijzigde regeling goedkeurt. Aanvragen kan, net zoals voor ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben, tot en met 28 januari 2022.

Tozo-leningen
Ondernemers die een Tozo-lening hebben ontvangen, hoeven deze pas terug te betalen vanaf 1 juli 2022. Daarmee vangt de terugbetalingstermijn een half jaar later aan. Over deze periode (1 januari 2022 tot 1 juli 2022) is tevens geen rente verschuldigd. Verder dient de lening nu binnen zes jaar na verstrekking ervan te worden terugbetaald, in plaats van binnen vijf jaar.

Heeft u vragen over de steunmaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op!