Uitbreiding Startersregeling TVL

18 maart 2022

Het kabinet komt met een nieuwe Startersregeling TVL voor ondernemers die in het vierde kwartaal 2021 en/of in het eerste kwartaal 2022 te maken hebben gehad met omzetderving door de coronamaatregelen.

Hoewel ondernemers die na het begin van de coronacrisis zijn gestart volgens het kabinet bewuster een economisch risico nemen, vindt het dat zij ook recht zouden moeten hebben op een tegemoetkoming in de vaste lasten. Deze ondernemers dragen immers ook bij aan een sterkere economie na afloop van de crisis.

Op grond van de nieuwe Startersregeling komen ondernemers, die zijn gestart na 30 juni 2020 en vóór 30 september 2021, in aanmerking voor een tegemoetkoming. Uiteraard dient dan wel aan de overige voorwaarden te worden voldaan, zoals voldoende omzetverlies en het vastelastencriterium (zie bijvoorbeeld onze blog van 25 november.

Om het omzetverlies te bepalen, zal het derde kwartaal van 2021 als referentieperiode gaan fungeren. Voor ondernemers die in het derde kwartaal 2021 zijn gestart, gaan de eerste drie maanden volgend op die van de start van de onderneming als referentieperiode gelden. Zij kunnen daarmee alleen aanspraak maken op de Startersregeling voor TVL Q1 2022.

Is een onderneming onderdeel van een groep, dan dienen alle ondernemingen in die groep te zijn gestart na 30 juni 2020.

Het maximumbedrag aan te ontvangen subsidie per onderneming bedraagt € 100.000 per kwartaal.

De regeling is momenteel nog in voorbereiding. Wij houden je op de hoogte van de vorderingen!