Uitbreiding Tozo-regeling met lening voor bedrijfskapitaal voor grensondernemers

18 mei 2020

Het kabinet heeft gewerkt aan de uitbreiding van de Tozo-regeling voor grensondernemers. Daarbij zou het voor ondernemers die buiten Nederland wonen en in Nederland hun bedrijf hebben mogelijk worden de lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Vanaf 18 mei is het loket voor deze aanvragen geopend. De aanvragen lopen via de gemeente Maastricht.

Komt uw onderneming financieel in de problemen, dan is het onder voorwaarden mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen voor maximaal € 10.157, tegen een rente van 2% en met een looptijd van maximaal 3 jaar. Met aflossing en rentebetalingen hoeft pas per 1 januari 2021 te worden aangevangen.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont in de EU, EER of Zwitserland;
 • U heeft een bedrijf in Nederland;
 • Voor DGA’s geldt dat zij alleen of samen met eventuele andere in de B.V. werkzame directeuren meer dan 50% van de aandelen dienen te bezitten;
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf:
  uw bedrijf is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en stond
  reeds op 17 maart 2020 ingeschreven;
 • U bent minimaal 1.225 uur per jaar (23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Uw bedrijf lijdt aantoonbaar financiële schade ten gevolge van de coronacrisis.

Let op: de aanvraag moet (vooralsnog) worden gedaan vóór 1 juni aanstaande! Indien u gebruik wenst te maken van deze regeling, adviseren wij u daarom spoedig actie te ondernemen. Bij vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. In Nederland komen zij alleen in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud (voor drie aaneengesloten maanden). Deze aanvraag kunnen zij doen in hun eigen woongemeente.

De Tozo-regeling voor ondersteuning in levensonderhoud staat (vooralsnog) niet open voor ondernemers die buiten Nederland woonachtig zijn en in Nederland hun bedrijf uitoefenen. Vanuit diverse kanten is hier kritiek op geleverd, echter het kabinet heeft hieromtrent nog geen maatregelen genomen. Mocht hier verandering in komen, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.