Uitspraak Hof: Woonstaat Nederland is heffingsbevoegd over Belgische eenmalige pensioenuitkering na einddatum

5 juni 2020

Woonstaat Nederland is heffingsbevoegd over een eenmalige Belgische pensioenuitkering als deze na de einddatum van het contract door belanghebbende wordt ontvangen.

Belanghebbende is inwoner van Nederland en had via zijn Belgische werkgever een pensioenverzekering, ook wel groepsverzekering genoemd, afgesloten. Op 7 februari 2015 ontving hij een document, een zogeheten fiche. Deze fiche vermeldde 1 mei 2015 als einddatum. Op die datum zou de man mogen kiezen tussen een eenmalige uitkering of een gespreide betaling in de vorm van een rente.

Op 5 mei 2015 ontving de man een eenmalige uitkering. De man stelt dat hij vanwege de correspondentie met de pensioenverzekeraar en de fiscus het pensioen heeft genoten vóór de einddatum van het contract. Daardoor zou het heffingsrecht toekomen aan België als werkstaat.

Hof Den Bosch ziet in haar uitspraak van 28 mei 2020 evenwel geen reden om het begrip uitkering zo ruim op te vatten. De uitkeringsdatum blijft 5 mei 2015, dus na de einddatum van de groepsverzekering. Daardoor heeft Nederland het exclusieve heffingsrecht.