Uitstel van betaling belastingschulden na 19 juni 2020 in verband met coronacrisis

6 april 2020

Is er langer uitstel nodig van belastingschulden dan 19 juni 2020 in verband met de coronacrisis? Dan vindt na 19 juni 2020 een inhoudelijke toets plaats. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers die niet getroffen zijn door de coronacrisis verder uitstel van betaling krijgen. Bij een belastingschuld kleiner dan € 20.000 hoeft voor langer uitstel geen verklaring van een derde deskundige worden overlegd. Er hoeven alleen maar stukken worden overlegd waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maanden.

Bij een belastingschuld van € 20.000 of meer moet wel een verklaring van een derde deskundige worden overlegd om langer uitstel van betaling te krijgen. De derde deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. De verklaring van derde deskundige kan worden afgegeven door een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of de belastingadviseur of accountant van de ondernemer, maar niet door de ondernemer zelf of iemand die werkzaam is bij de ondernemer. Belangrijk aandachtspunt hierbij is wel dat het lastig is om in de huidige situatie een verklaring ten aanzien van de continuïteit en levensvatbaarheid over een onderneming te geven. Welke informatie een verklaring van een derde deskundige moet bevatten, is op dit moment nog niet bekend. De Belastingdienst zal dat op een later moment bekend maken via haar website. Wanneer hierover meer bekend is, laten wij je dit weten.