Update Corona: Aanvragen Burgerservicenummer voor inwoners van België en Duitsland: tijdelijk schriftelijk

22 mei 2020

Ingevolge het coronavirus is het momenteel voor inwoners van België en Duitsland niet mogelijk om in Nederland een BSN aan te vragen. Daarom kan dit momenteel ook schriftelijk.

Hoe werkt deze procedure?
Wie voor werk of studie in Nederland verblijft maar in zijn of haar land van herkomst blijft wonen, geldt een aparte procedure. Meldt u bij één van de Nederlandse gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. De gemeente registreert u als “niet-ingezetene” in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de inschrijving krijgt u een afschrift met uw BSN.

Registreren kan bij één van de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen/Eemshaven, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.Gaat u als niet-Nederlander die in België woont voor het eerst werken in Nederland, dan moet u een Burger Service Nummer (BSN) aanvragen. Dat moet u persoonlijk doen bij een kantoor van een Nederlands gemeentehuis.

Vraag schriftelijk een BSN aan door een brief te sturen naar de Belastingdienst. In de brief met de aanvraag van het BSN vermeldt u dan de hiernavolgende gegevens:

  • de reden waarom u het BSN nodig heeft (bijvoorbeeld voor werk in Nederland)
  • uw adresgegevens
  • het telefoonnummer of e-mailadres waarop de Belastingdienst u kan bereiken
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • een woonplaatsverklaring aan te vragen via de gemeente waar u woont als het krijgen van een woonplaatsverklaring een probleem is, accepteert de Belastingdienst ook een kopie van een recente afrekening gas, water en licht of een ander document waaruit de woonplaats blijkt
  • De woonplaatsverklaring of het andere document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Richt de aanvraag vervolgens aan Belastingdienst, Postbus 2892 te 6401 DJ Heerlen (Nederland).