Update corona: betaalpauze voor hypotheekverplichtingen door kredietverstrekkers voor rente- en aflossingsplichten

25 april 2020

Kredietverstrekkers willen hun klanten de mogelijkheid bieden om een betaalpauze van rente- en aflossingsplichten aan te gaan voor maximaal een half jaar, indien zij door de coronacrisis tijdelijk niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen.
Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt (waaronder de eigenwoningschuld), moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. In een beleidsbesluit worden deze regels nu tijdelijk aangepast, met als resultaat een tweetal keuzes:
De opgelopen aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden);
De klant kan in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de lening, maar kan dit ook apart binnen een bepaalde tijd worden afbetaald.