Update corona: Coronareserve: ruimere mogelijkheden verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

25 april 2020
De Coroanreserve: verliezen die VPB-belastingplichtige bedrijven dit jaar verwachten te lijden mogen alvast in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst van 2019. Dit gebeurt in de vorm van een zogenaamde coronareserve. Normaliter kan die verrekening eerst plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, dus pas vanaf begin 2021. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Voorwaarde is wel, dat de coronareserve, die ten laste wordt gebracht van de winst in 2019, niet hoger is dan die winst.