Update corona: de Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups en innovatieve mkb’ers

29 april 2020

Vanaf vandaag kunnen bepaalde ondernemers, zoals startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de Corona-Overbruggingslening (COL). Daarnaast is er ook veel non-bancair gefinancierd MKB dat zich gefinancierd heeft door bijvoorbeeld ingehouden winst. Deze bedrijven hebben doorgaans wel een gezonde balans, maar hebben geen bankrelatie en kunnen door de coronacrisis moeilijk overbruggingskrediet van een bank krijgen. Ook zij kunnen een aanvraag voor een COL doen. Het kabinet stelt voor de COL als eerste tranche € 100 miljoen ter beschikking.

De aanvraag kan worden gedaan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er geldt een uniform rentetarief van 3%. De ROM’s streven ernaar de aanvragen tot € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen. Voor aanvragen boven € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Om in aanmerking te komen voor de COL gelden, naast dat het moet gaan om bovengenoemde ‘soorten’ ondernemers, een aantal andere voorwaarden. Zo moet onder andere een 12-maands liquiditeitsoverzicht worden overlegd waaruit de financieringsbehoefte als gevolg van de coronacrisis blijkt, en moet de leningnemer duidelijk maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten of werkkapitaal.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht bij de website van ROM Nederland:
https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/