Update corona: de verruimde werkkostenregeling voor extra tegemoetkoming aan werknemers

11 mei 2020

Er heeft een verruiming plaats gevonden van de werkkostenregeling voor een extra tegemoetkoming voor werknemers in de coronacrisis.

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 24 april 2020 wordt de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever eenmalig en tijdelijk verhoogd naar 3% voor het jaar 2020. Dat biedt mogelijkheden aan werkgevers die daar de financiële ruimte voor hebben om hun werknemers in deze moeilijke tijd een extra tegemoetkoming te geven.