Update corona: de versoepeling van het urencriterium en een goedkeuring van de staatssecretaris

11 mei 2020

Om te voorkomen dat ondernemers die door de coronacrisis niet aan het urencriterium (1.225 uur per jaar) voldoen en daardoor bepaalde ondernemersfaciliteiten verliezen, worden regels versoepeld.

De staatssecretaris het volgende goed:
bij de beoordeling van de aannemelijkheid van het aantal in een kalenderjaar aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen bestede uren in het kader van het urencriterium, worden ondernemers, in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, geacht ten minste 24 uren per week aan de onderneming(en) te hebben besteed.

Ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en die normaliter in de periode van 1 maart tot en met 31 mei een piek hebben in het aantal uren dat ze besteden aan de onderneming, worden geacht een gelijk aantal uren te hebben besteed in dezelfde periode in 2020 als het aantal uren dat is besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

Ook startende ondernemers die arbeidsongeschikt zijn kunnen mogelijk door de coronacrisis minder of geen werkzaamheden voor hun onderneming verrichten. Hiervoor acht de staatssecretaris het passend om in lijn met de systematiek van de hiervoor aangegeven versoepeling van het urencriterium ook het verlaagde urencriterium van 800 uren per kalenderjaar in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid te versoepelen. Dit uit zich in de goedkeuring dat deze ondernemers worden geacht ten minste 16 uren per week aan hun onderneming(en) te hebben besteed in voornoemde periode.