Update corona: geen herziening WW-premie bij overwerk van meer dan 30% in 2020

23 april 2020

Werkgevers dienen sinds 1 januari met terugwerkende kracht de zogenaamde ‘hoge WW-premie’ af te dragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het Coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals bijvoorbeeld in de zorg. Daarom is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de WW-premie niet hoeven te herzien. Vanaf 1 januari 2021 treedt de gewone herzieningsregeling weer in werking.